Allt om skolan

Unikum

Skolsyster

fritidsblogg

Cabare 2015

Skolbibliotek

Kontakta skolans lärare

Pedagogisk grund
Skola med inriktning mot det enskilda barnet/elevens personliga kunskapsutveckling och sociala utveckling sett i ett trygghetsperspektiv.

JonteFonden

Adress: Lyckevägen 18 - 442 70 Kärna – Exp: 0303-226744

Aktuellt på Friskolan

 

 

Dags att anmäla sitt barn till förskoleklass, välkomna.

Vi har platser kvar i vissa grupper, intresseanmäl här.


OBS,

ansökan angående skolskjuts ska vara inne senast 31 mars 2017.

Länk till Kungälvs kommun avseende skolskjuts. Ansökan om skolkort 2017-18.

 

Anmälan om förlorat eller trasigt skolkort.

Friskolan.nu är producerad av: Hemsidesupport och ReeTard.

Maila till webbmaster@friskolan.nu.