Allt om skolan

Unikum

Skolsyster

fritidsblogg

Cabare 2015

Kontakta skolans lärare

Pedagogisk grund
Skola med inriktning mot det enskilda barnet/elevens personliga kunskapsutveckling och sociala utveckling sett i ett trygghetsperspektiv.

JonteFonden

Adress: Lyckevägen 18 - 442 70 Kärna – Exp: 0303-226744

Aktuellt på Friskolan

 


Välkommen till Friskolan i Kärna 

 


Länk till Kungälvs kommun avseende skolskjuts. Ansökan om skolkort 2017-18.

Friskolan.nu är producerad av: Hemsidesupport och ReeTard.

Maila till webbmaster@friskolan.nu.