Allt om skolan

Unikum

Skolsyster

fritidsblogg

Cabare 2015

Kontakta skolans lärare

Pedagogisk grund
Skola med inriktning mot det enskilda barnet/elevens personliga kunskapsutveckling och sociala utveckling sett i ett trygghetsperspektiv.

JonteFonden

Allt om skolan

Aug 7, 2029

Aktuellt på Friskolan

Aktuellt

 

Höstterminen 2017

 

 

Kalendertider.


Länk till Kungälvs kommun avseende skolskjuts. Ansökan om skolkort 2017-18.
Anmälan om förlorat eller trasigt skolkort.

Skrivet av: Jonnie Ludwigs

Friskolan.nu är producerad av: Hemsidesupport och ReeTard.

Maila till webbmaster@friskolan.nu.