Allt om skolan

Unikum

Skolsyster

fritidsblogg

Cabare 2018

Kontakta skolans lärare

Pedagogisk grund
Skola med inriktning mot det enskilda barnet/elevens personliga kunskapsutveckling och sociala utveckling sett i ett trygghetsperspektiv.

JonteFonden

Allt om skolan

Feb 6, 2015

Veckan som gått

Bojen så 3

Bojarnas reflektion och planering ligger på lärloggen. Den här veckan har vi arbetat med geometriska former på utematten. Vi har lärt oss om vatten på No-lektonen. Bojarna ska skriva en faktatext om vatten. Barnen har också fått i uppgift att utföra ett vattenexperiment hemma. De ska göra en lösning med vatten och salt i ett vattenglas. Detta glas ska sedan stå tills vattnet dunstat. Vad händer?

Idrottslektionen den här veckan var vinteridrott till alla Bojars stora glädje.

Vi har också varit på en fantastisk utsrällning. Utställningens tema var: Att se. Väldigt spännande perspektiv på vad det är att se. Bojarna är intresserade och fokuserade när de äldre barnen berättar och visar.

Ett riktigt trevligt lov önskar jag er alla!!!

Skrivet av: Beatrice Nordh

Friskolan.nu är producerad av: Hemsidesupport och ReeTard.

Maila till webbmaster@friskolan.nu.