Allt om skolan

Unikum

Skolsyster

fritidsblogg

Cabare 2018

Kontakta skolans lärare

Pedagogisk grund
Skola med inriktning mot det enskilda barnet/elevens personliga kunskapsutveckling och sociala utveckling sett i ett trygghetsperspektiv.

JonteFonden

Allt om skolan

Feb 11, 2016

Referensgruppsmöte!

Föräldrainfo

Välkomna på referensgruppsmöte den 8 mars kl. 17.30 i Navet.

 

Skrivet av: Jenny Delemark

Friskolan.nu är producerad av: Hemsidesupport och ReeTard.

Maila till webbmaster@friskolan.nu.