Allt om skolan

Unikum

Skolsyster

fritidsblogg

Cabare 2015

Skolbibliotek

Kontakta skolans lärare

Pedagogisk grund
Skola med inriktning mot det enskilda barnet/elevens personliga kunskapsutveckling och sociala utveckling sett i ett trygghetsperspektiv.

JonteFonden

Skolsyster

Skolsyster finns mellan 09.00-16.00 på Friskolan dessa datum:

 

Januari : 9/1, 13/1, 18/1, 19/1, 24/1, 25,1, 30/1.

Februari: 3/2, 8/2, 9/2, 20:2, 24/2.

Mars: 1/3, 2/3, 7/3, 8/3, 13/3, 17/3, 22/3, 23/3, 28/3, 29/3.

April: 3/4, 7/4, 18/4, 19/4, 24/4, 28/4.

Maj: 3/5, 4/5, 9/5, 10/5, 15/5, 19/5, 24/5, 30/5, 31/5.

Juni: 9/6, 14/6, 15/6, 20/6, 21/6.

 

Telefonnummer till Anette Thorsson: 070-312 66 35.

Friskolan.nu är producerad av: Hemsidesupport och ReeTard.

Maila till webbmaster@friskolan.nu.