Kalender

Vårterminen 2021

Vårterminen startar måndag 11 januari och avslutas torsdag 10 juni på kvällen.

Lovdagar
Sportlov vecka 7, lovdagar 15 februari – 19 februari
Studiedagar 1 mars – 2 mars (Fritids stängt 1 mars)
Påsklov vecka 14, lovdagar 6 april – 9 april
Lovdag 14 maj i anslutning till Kristi himmelsfärds dag
Studiedag 11 juni – Fritids stängt

Friskolan i Kärna är en 0-9 skola som startades höstterminen 2000. Vi har för närvarande ca 200 elever från olika delar av Kungälvs kommun. I verksamheten har vi även 3 fritidshem.

Vår pedagogiska grund vilar på det nationella styrdokumentet ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” Målet med vår verksamhet är att vara en social och kulturell mötesplats som ger möjlighet att stärka varje individ.

Vi har lärplattformen Unikum som informationskanal mellan skola och hemmet. Här har föräldrar möjlighet att följa sitt barns utveckling och lärandeprocess. Föräldrar når även FritidsBloggen här.

Logga in på unikum

Om du vill kan du ladda ner den som en pdf

Friskolan presentation

Om du vill kan du ladda ner den som en pdf

Timplan 2019_20

Om du vill kan du ladda ner det som en pdf

Klagomålshantering, friskolan i Kärna

Om du vill kan du ladda ner den som en pdf

Ordningsregler