Kalender

Vårterminen 2023

Vårterminen startar tisdag 10 januari och avslutas måndag 12 juni

Lovdagar

Sportlov: vecka 7, måndag-fredag, 13-17 februari
Studiedagar: torsdag den 9 mars och fredag den 10 mars
Påsklov: vecka 15, lovdagar 11-14 april
Lovdag: fredag den 19 maj i anslutning till Kristi himmelsfärds dag

Höstterminen startar måndagen den 21 augusti och avslutas onsdagen 22 december.

Höstlov: vecka 44, 1-5 november.

Friskolan i Kärna är en 0-9 skola som startades höstterminen 2000. Vi har för närvarande ca 235 elever från olika delar av Kungälvs kommun. I verksamheten har vi även 2 fritidshem.

Vår pedagogiska grund vilar på det nationella styrdokumentet ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022” Målet med vår verksamhet är att vara en social och kulturell mötesplats som ger möjlighet att stärka varje individ.

Vi har lärplattformen Unikum som informationskanal mellan skola och hemmet. Här har föräldrar möjlighet att följa sitt barns utveckling och lärandeprocess. Föräldrar når även FritidsBloggen här.

Presentation FIK 2021
Om du vill ladda ner den här pdf.

Timplan 2021:22
Om du vill kan du ladda ner den som en pdf

Om du vill kan du ladda ner det som en pdf

Klagomålshantering, friskolan i Kärna

Om du vill kan du ladda ner den som en pdf

Ordningsregler