Lyckevägen 18
442 70 Kärna
Exp: 0303-22 67 44

Sjukanmälan:
0303-22 67 44    Telefonsvarare

Rektor
Toni Karlsson
0709-535 535
toni.karlsson@friskolan.nu

Huvudman
Ansök här

  Fritidsverksamhet
  Ödlan/Nerehuset: 070-523 24 36
  Huggormen/F-klass: 070-523 24 35
  Sälen/Nerehuset: 070-523 24 61

  Lärare/Navet: 070-523 24 47

   

  Skolsyster
  Dzana Kudic: 070-594 88 89

  Skolsyster finns spå skolan mellan kl 08.30-17.00 följande dagar 2021:

  Augusti: 12, 13, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 30.

  September: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 24, 29

  Oktober:

  November:

  December: