Friskolan i Kärna är en 0-9 skola som startades höstterminen 2000. Vi har för närvarande ca 235 elever från olika delar av Kungälvs kommun. I verksamheten har vi även 2 fritidshem.

Vår pedagogiska grund vilar på det nationella styrdokumentet ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022” Målet med vår verksamhet är att vara en social och kulturell mötesplats som ger möjlighet att stärka varje individ.

Vi har lärplattformen Unikum som informationskanal mellan skola och hemmet. Här har föräldrar möjlighet att följa sitt barns utveckling och lärandeprocess. Föräldrar når även FritidsBloggen här.

Höstterminen 2023

Höstterminen startar 21 augusti och avslutas torsdag 21 december.

Lovdagar

Höstlov v.44 måndag den 30 okt- fredag 3 november, fritids stängt måndag den 30 oktober studiedag.

Vårterminen 2024

Vårterminen startat tisdagen den 9 januari och avslutas tisdagen den 11 juni.

Lovdagar

Sportlov v.7 måndag den 12 februari-fredag den 16 februari.

Påsklov v.14 tisdag den 2 april – fredag den 5 april.

Fredag den 10 maj i anslutning till kristi himmelsfärds dag.

Fredag den 7 juni i anslutning till nationaldagen

Studiedagar måndag den 4 mars samt tisdag den 5 mars. Måndag den 4 mars är fritids stängt.

Fritids stängt

måndag den 30 oktober 2023

Måndag den 4 mars 2024

Fredag den 14 juni 2024

Fritids har sommarstängt v28- v.31, 8 juli- 4 augusti.

Höstterminen 2024

Startar tisdagen den 20 augusti- avslutas fredagen den 20 december.

Höstlov v.44 måndag den 28 oktober- fredag den 1 november

Presentation FIK 2021

Timplan 2021:22

Klagomålshantering, Friskolan I Kärna

Ordningsregler

Förskoleklassenarbetsplan

Verksamhetsbeskrivning 171124

Handlingsplan För Fritidshemmet 18

Plan Mot Diskriminering Och Kränkande Behandling På Friskolan 2018