Aktuellt

Delvis distansundervisning för åk 7-9

Vidare information finns på Unikum och gäller perioden 25 januari- 12 februari.

För de elever som kommer att ha närundervisning, ordinarie undervisningen ber vi er föräldrar att prata med era barn om vikten av att hålla avstånd samt att vara ute på uppehållen.

Distansundervisning åk 7-9

Kungälvs kommun har i samråd med smittskyddsläkare beslutat att från och med den 11/1- 24/1 kommer eleverna i åk 7-9 ha distansundervisning. Friskolan i Kärna följer denna rekommendation och kommer ha fjärrundervisning under denna period.

Elever som bedöms ha behov av närundervisning, till exempel elever med stödinsatser samt elever i särskild undervisningsgrupp eller med enskild undervisning kommer erbjudas ordinarie undervisning.

https://www.kungalv.se/kommun–politik/nyheter/distansundervisning-for-elever-i-arskurs-79/

Vidare information kommer när sådan finns.

Oasen- simhallen

Skolan innefattas inte av den tillfälliga nedstängningen. Friskolan F-6 åker alltså som vanligt till Oasen enligt ordinarie schema.

Angående Corona.

Vi följer de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger. Skolan kommer hållas öppen tills andra beslut fattas.

Det är viktigt att man stannar hemma om man är sjuk (symtomfri + två dagar), och om man är frisk ska man gå till skolan som vanligt.

Vi uppmanar alla till att hålla sig uppdaterade samt följa de rekommendationer som finns.

Ni som vårdnadshavare skulle kunna hjälpa till genom att påminna era barn om handhygien, tvätta och sprita händerna.

För de elever som kommer vara hemma pga sjukdom kommer hemuppgifter att finnas tillgängligt.

Hemuppgifterna kommer att finnas på respektive grupp på Unikum!

Ta hand om varandra!

 

 

Information och tillvägagångssätt inför skolskjutsansökan, läs nedan länk:

Länk till Kungälvs kommun avseende skolskjuts. Ansökan om skolkort 2021.

Lyssna gärna på Logistikpodden där vi omnämns som vinnare i tävlingen Framtida Transporter på Universum.

Vi fortsätter att sträcka på oss, kolla vad som sägs här: Chalmers, Göteborgs Hamn, Hogia, GreenCarrier