Aktuellt

Angående Corona.

Vi följer de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger. Skolan kommer hållas öppen tills andra beslut fattas.

Det är viktigt att man stannar hemma om man är sjuk (symtomfri + två dagar), och om man är frisk ska man gå till skolan som vanligt.

Det är extraordinära tider och jag uppmanar alla till att hålla sig uppdaterade samt följa de rekommendationer som finns.

För de elever som kommer vara hemma pga sjukdom kommer hemuppgifter att finnas tillgängligt.

Hemuppgifterna kommer att finnas på respektive grupp på Unikum!

Ta hand om varandra!


Information och tillvägagångssätt inför skolskjutsansökan, läs nedan länk:

Länk till Kungälvs kommun avseende skolskjuts. Ansökan om skolkort 2020.

Lyssna gärna på Logistikpodden där vi omnämns som vinnare i tävlingen Framtida Transporter på Universum.

Vi fortsätter att sträcka på oss, kolla vad som sägs här: Chalmers, Göteborgs Hamn, Hogia, GreenCarrier