Om det är så att ni vet några barn, F-4, som skulle vilja börja på Friskolan så är det bara att göra en ansökan på hemsidan eller ringa till skolan för mer information. Man kan även göra en ansökan via kommunens hemsida på skolval när den är öppen.